Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες ότι τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική έναρξη του Κλειστού Κυκλώματος Άρδευσης προκειμένου να ελεγχθεί η ομαλή λειτουργία του δικτύου και των κρουνών.

Καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκονται στα κτήματά τους ώστε να ελέγξουν τους κρουνούς (βάνες) άρδευσης.

Υπενθυμίζουμε πως η χρήση των δημοτικών γεωτρήσεων – καναλιών και του κλειστού κυκλώματος άρδευσης του Δήμου προϋποθέτει την τακτοποίηση ενδεχόμενων παλαιότερων οφειλών από τον κάθε καλλιεργητή.