Ενημερώνουμε τους δημότες του Δήμου Ορχομενού ότι οι αιτήσεις για επανεγγραφές και νέες εγγραφές νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Ορχομενού και Ακραιφνίου για το σχολικό έτος 2022-2023 θα γίνονται δεκτές καθημερινά από 12 έως 31 Μαΐου 2022, στους αντίστοιχους παιδικούς σταθμούς, από 8.30π.μ – 13.00μ.μ.

Συνημμένα θα βρείτε τα απαιτούμενα, προς συμπλήρωση, έντυπα.


Print Friendly, PDF & Email