Η Δ.Α.Ο.Κ. – Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στα πλαίσια του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2021 ενημερώνει ότι ο γενικός δολωματικός ψεκασμός ξεκίνησε στις 23-6 και έληξε στις 30-62021.

Εφαρμόστηκε μόνο στις ορεινές περιοχές της Π.Ε. λόγω έντονων κλιματολογικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες) που επικράτησαν στα πεδινά οι οποίες οδηγούν σε φυσική μείωση του πληθυσμού του εντόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο της υπηρεσίας μας: 22613 – 50175.