Ανακοινώνεται ο Πίνακας Συμμετεχόντων Πωλητών της Λαϊκής Αγοράς του Ορχομενού για την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020:

 1. Παπαλάμπρος Παναγ
 2. Μπουρντένα Μαρία
 3. Συμεωνίδης Παύλος
 4. Γάτσιος Πέτρος
 5. Χαλιμούρδας Κων/νος
 6. Σφύρλας Αθανάσιος
 7. Ανταλόπουλος Κων/νος
 8. Γρανιτσιώτης Αθαν.
 9. Κουλελής Παναγ.
 10. Κιαλιός Κων/νος
 11. Αποστολόπουλος Δημήτριος
 12. Κολοκύθας Αθανάσιος
 13. Κολοκυθας Παναγ
 14. Βελέντζας Κων/νος
 15. Κοσμάς Δημήτριος
 16. Γκορίτσα Αναστασία
 17. Βελέντζας Βασίλειος
 18. Μιχαλοστάμος Ανδρέας
 19. Θεοδωρογιάννης Σταύρος
 20. Κοτσικόρος Δημήτριος
 21. Σουραφής Ηλίας
 22. Θεοδώρου Βασιλική
 23. Γαλανός Ιωάννης
 24. Παπακωνσταντίνου Βασίλειος
 25. Παπακωνσταντίνου Λουκάς
 26. Καραδόπουλος Ιωάννης
 27. Τσουκαλάς Τριαντάφυλλος
 28. Κολοκυθας Λουκάς
 29. Παπαδόπουλος Ευθύμιος

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών, κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Καμούτσης Ιωάννης
 2. Μπαλτσιώτης Βασίλειος
 3. Γεωργούλας Αντώνιος
 4. Κιαλιού Ασημίνα

Αναπληρωματικοί παραγωγοί πωλητές φρούτων, κατά σειρά κλήρωσης  :

 1. Σπυρόπουλος Βασίλειος
 2. Γιαλελής Ιωάννης

Αναπληρωματικοί επαγγελματίες  πωλητές προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών, κατά σειρά κλήρωσης:

 1. Κάλλη Αγγελική
 2. Πανουσάκη Παναγ

Αναπληρωματικοί πωλητές βιομηχανικών ειδών της κατηγορίας Ε΄του Ν.4497/17, προς αναπλήρωση πωλητών τακτικών, κατά σειρά κλήρωσης:

      1.Μοσχοφίδης Παντελής

      2.Μαντζιώρης Γεώργιος

 

Ο Δήμος Ορχομενού επισημαίνει ότι οι πωλητές της λαϊκής αγοράς θα πρέπει, σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ 34781/4-6-2020, να τηρούν ως ελάχιστη απόσταση τα τρία (3) μέτρα μεταξύ των πάγκων και ο ενδιάμεσος χώρος να είναι κενός και ελεύθερος από αντικείμενα.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να μην συνωστίζονται στους πάγκους και τους διαδρόμους της Λαϊκής Αγοράς και να διατηρούν τις προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ τους.

 

Η Προϊσταμένη του Α.Τ.Τ.Ο.Α.                                                          Τα σωματεία Πωλητών

Ιωάννα Πάνου                                                                                        Κ. Κιαλιός, Μ. Κουτής