Αντιδήμαρχοι Δήμου Ορχομενού

Βαγενάς Δημήτριος

 

Καραβαγγέλη-Βελαώρα Βασιλική

Νταντούμης Ιωάννης

Μονοχάρης Ευθύμιος

 

Φουρτάκας Ιωάννης