ΚοινότητεςΑπογραφή 1991Απογραφή 2001Απογραφή 2011Απογραφή 2021Έκταση (στρέμματα)
Δημοτική Ενότητα Ορχομενού
Ορχομενός5.5255.7805.2484.28543.431
Άγ. Δημήτριος
Άγ. Δημήτριος
Μαυρόγεια
1.2811.100
993
107
871
797
74
73132.445
Άγ. Σπυρίδωνας
Άγ. Σπυρίδωνας
Άγ. Ανδρεάς
538368
287
81
324
258
66
2477.325
Διόνυσος73577156348040.607
Καρυά36631026317620.361
Λούτσι50346230620114.277
Παύλος1.4001.7201.27793258.201
Πύργος205221925313.451
Σύνολο Δημοτικής Ενότητας Ορχομενού10.55310.7328.9447.105230.098
Δημοτική Ενότητα Ακφαιφνίας
Ακραίφνιο1.4621.2561.05288464.004
Κάστρο
Κάστρο
Στροβίκι
1.130932881
867
14
77563.743
Κόκκινο
Κόκκινο
Ά.γ. Ιωάννης
Μονή Πελαγίας
Σκροπονέρια
1.5561.042811
616
169
12
14
61758.069
Σύνολο Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίας4.1483.2302.7442.276185.816
Σύνολο Δήμου Ορχομενού11.6889.381415.914
Τα πληθυσμιακά στοιχεία αφορούν τον πραγματικό πληθυσμό (ή De Facto πληθυσμό σύμφωνα με την ορολογία της απογραφής του 2011), δηλαδή τον πληθυσμό που βρέθηκε στον συγκεκριμένο τόπο ανεξάρτητα από το αν διαμένει μόνιμα στον τόπο αυτό ή αν είναι περαστικός ή προσωρινός.