Υπεύθυνος Αντιδήμαρχος:

Νταντούμης Ιωάννης

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:

22613 51117

 

 

Απολογισμός δράσεων και εργασιών

Ο δήμος Ορχομενού, από το έτος 2016 και αδιάλειπτα έως σήμερα, μεριμνά και εφαρμόζει, για κάθε έτος ξεχωριστά, αντίστοιχο Πρόγραμμα Διαχείρισης αδέσποτων σκύλων του δήμου Ορχομενού δωδεκάμηνης διάρκειας.

Το κάθε Πρόγραμμα Διαχείρισης αδέσποτων ζώων του δήμου μας έχει ως σκοπό την μείωση του αριθμού των αδέσποτων μέσω στειρώσεων, την εξασφάλιση της ευζωίας τους μέσω περίθαλψης, εμβολιασμού, αποπαρασίτωσης και σήμανσης και περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες-εργασίες:

 1. Περισυλλογή και μεταφορά των ζώων προς και από το ενδιαίτημα ή το ιδιωτικό κτηνιατρείο του αναδόχου (Μετά την αποθεραπεία τους ή την παρακολούθησή τους τα ζώα μεταφέρθηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον).
 2. Περίθαλψη (βασικό κτηνιατρικό έλεγχο, κλινική εξέταση, κτηνιατρικές-ακτινολογικές εξετάσεις, ορολογικές εξετάσεις, θεραπευτική αγωγή και νοσηλεία.
 3. Στείρωση
 4. Εμβολιασμό
 5. Αποπαρασίτωση
 6. Ηλεκτρονική καταγραφή ( ηλεκτρονική ταυτοποίηση –microchip)
 7. Ευθανασία (εφόσον κριθεί αναγκαία και μετά από την απόφαση των αρμόδιων επιτροπών)
 8. Φιλοξενία-παρακολούθηση αδέσποτων ζώων του δήμου Ορχομενού
 9. Επανένταξη-επιστροφή στον χώρο τους
 10. Υιοθεσία
Στον Πίνακα που ακολουθεί, περιγράφονται για τα οκτώ συνεχόμενα έτη (έως σήμερα):
 • οι χρονικές περίοδοι των συμβάσεων με ιδιώτη κτηνίατρο,
 • οι αντίστοιχες δαπάνες,
 • ο αριθμός ζώων που εντάχθηκαν σε κάθε Πρόγραμμα Διαχείρισης του δήμου
 • η συνολική δαπάνη που αφορά στα οκτώ συνεχόμενα έτη (έως σήμερα)
Πατήστε εδώ για να δείτε τον αναλυτικό πίνακα.
 1. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς δήμου Ορχομενού
 2. Δείτε εδώ το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του δήμου μας, σχετικά με την διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
 3. Πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, δαπάνης 37.193,80€ (με Φ.Π.Α), του δήμου Ορχομενού (για όγδοη συνεχή χρονιά) το οποίο περιλαμβάνει τις παρακάτω υπηρεσίες- εργασίες:
  • Περισυλλογή-μεταφορά επανένταξη από και προς το ενδιαίτημα ή το ιδιωτικό κτηνιατρείο
  • Βασικός κτηνιατρικός έλεγχος – Γενική εξέταση αίματος τόσο για σκύλους όσο και για γάτες
  • Εξέταση σκύλων για λεϊσμάνια
  • Στείρωση σκύλων και γατών
  • Εμβολιασμός
  • Αποπαρασίτωση
  • Ηλεκτρονική καταγραφή και σήμανση
  • Τυχόν Μικροχειρουργικές επέμβασεις
  • Τυχόν Διαχείριση καταγμάτων
  • Φαρμακοθεραπεία για λεϊσμάνια (καλ αζαρ)
  • Παρακολούθηση αδέσποτων σκύλων με επιθετική συμπεριφορά ή με σοβαρό νόσημα
  • Θεραπεία σαρκοπτικής ψώρας
  • Ακτινογραφία
  • Βιοχημικές εξετάσεις ανά παράμετρο
  • Υπέρηχος
  • Εξέταση ερλιχίωσης
  • Διαχείριση δηλητηριασμένου σκύλου
  • Μετεγχειρητική φροντίδα και νοσηλεία ανάλογα το περιστατικό

  Να σημειωθεί ότι ορισμένες εργασίες από τις παραπάνω θα είναι υποχρεωτικές και κάποιες θα είναι προαιρετικές ανάλογα με το περιστατικό.

 4. Πενταμελής Επιτροπή για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς
 5. Δείτε εδώ τα μέλη της Πενταμελούς Επιτροπής

 6. Σίτιση – Πότιση
 7. Ο δήμος μας διαθέτει τροφή σε ενεργούς φιλόζωους δημότες που φροντίζουν αδέσποτα ζώα

Υιοθετήστε ένα αδέσποτο ζώο

Γιατί:

 • Γίνεσαι πιο υπεύθυνος άνθρωπος, σώζεις μια ζωή και κερδίζεις έναν πολύ αφοσιωμένο φίλο
 • υιοθετώντας ένα αδέσποτο ζώο , καταγγέλλετε έμμεσα το λαθρεμπόριο και την παράνομη αναπαραγωγή των ζώων.
 • Μαθαίνεις την έννοια της υπευθυνότητας
 • Μαθαίνεις στα παιδιά σου την αξία της προσφοράς
 • είναι η τέλεια συντροφιά σε ηλικιωμένους ανθρώπους

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του 4830/2021 ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς υποχρεούται:

 • Να στειρώσει το δεσποζόμενο ζώο συντροφιάς του, εφόσον είναι σκύλος ή γάτα, εντός έξι (6) μηνών από τότε που το απέκτησε, εφόσον το ζώο είναι άνω του ενός (1) έτους (με τις εξαιρέσεις του άρθρου 9 παρ.1.α)
 • Να σημάνει και να καταγράψει το ζώο του ηλεκτρονικά στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς ( σύμφωνα με το άρθρο 9.1.β και 9.1.γ. του παραπάνω νόμου)
 • Να μην εγκαταλείπει το ζώο συντροφιάς του. Σε περίπτωση που για κάποιους λόγους αδυνατεί να το κρατήσει και επιθυμεί να το αποχωριστεί ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 9.1.ζ. σε επικοινωνία με τον Δήμο που κατοικεί
 • Να μεριμνά για τον ετήσιο εμβολιασμό του ζώου,( εφόσον αυτός προβλέπεται, και την κτηνιατρική εξέτασή του, η οποία αποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό βιβλιάριο υγείας ή το διαβατήριο του ζώου).
 • Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου συντροφιάς (να μεριμνά για την αναγκαία κτηνιατρική περίθαλψη του, την καλή σίτιση και πότιση, την εξασφάλιση άνετου, καθαρού, στεγνού, υγιεινού και κατάλληλου καταλύματος, χωρίς να εμποδίζονται οι φυσικές του κινήσεις και η δυνατότητα για πραγματοποίηση της απαραίτητης για την υγεία και την ευζωία του άσκησης
 • Να φροντίζει να μην μένει μόνιμα δεμένος ο σκύλος του ( όχι πάνω από δύο ώρες την ημέρα ) όταν βρίσκεται εντός της ιδιοκτησίας του ακόμα και αν η αλυσίδα ή το σκοινί είναι μακρύ.
 • Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό των περιττωμάτων του ζώου του
 • Να μην κόβει τα αυτιά ή την ουρά του ζώου του
 • Ο περίπατος του σκύλου να γίνεται πάντα με συνοδό και με λουρί
 • Να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα να μην εξέρχεται ελεύθερα ο σκύλος του από την ιδιοκτησία του
 • Να μεριμνά το ζώο να έχει επαρκή επαφή με τον ίδιο ή άλλο άνθρωπο, ώστε να μην ζει σε κατάσταση μοναξιάς και να διατηρείται η ψυχική του υγεία, καθώς και για την εκπαίδευσή του.
 • Να μεριμνεί ώστε η γάτα του να μην διαβιεί σε κλουβί.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τον νόμο 4830/18-09-2021 που αφορά στα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Η κακοποίηση ζώων αναφέρεται σε:

 • κακή και βάναυση μεταχείριση οποιοδήποτε είδους ζώου, όπως μεταξύ άλλων, ο περιορισμός τη φυσιολογικής το κίνησης, το δέσιμο, η μη παροχή επαρκούς τροφή ή νερού, η διαμονή του ζώου σε ακατάλληλο περιβάλλον, η παράνομη αναπαραγωγή και πώληση
 • στο φόνο, στο βασανισμό, στην εσκεμμένη πρόκληση σωματικού ή πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνη για την υγεία τους, ιδίως με δηλητηρίαση, πνιγμό, μεταξύ άλλων με θερμοπληξία, ακρωτηριασμό, εκούσιο τραυματισμό, εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων

Η κακοποίηση των ζώων είναι ποινικό αδίκημα και διώκεται αυτεπάγγελτα , δηλαδή η Εισαγγελία ασκεί απευθείας τη δίωξη με βάση την νομοθεσία , χωρίς να απαιτείται να κατατεθεί έγκληση ή μήνυση.

Πώς να καταγγείλετε περιστατικά κακοποίησης ζώων:

 • Πρέπει να καλέσετε άμεσα στην Αστυνομία παίρνοντας τηλέφωνο στο 100 (ή το Αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας).
 • Η καταγγελία μπορεί να γίνει είτε τηλεφωνικά , ή με επίσκεψη στο Αστυνομικό Τμήμα , ή με έγγραφη αναφορά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, 4830/2021, προβλέπονται ποινικές κυρώσεις (άρθ. 34 του Ν.4830/2021) για εκείνους που κακοποιούν ζώα καθώς και διοικητικά πρόστιμα (άρθ. 35 του Ν.4830/2021).