Ο Δήμος Ορχομενού, το Υπουργείο Παιδείας (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης λειτουργούν το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Ορχομενού όπου υλοποιούνται προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις τοπικής και εθνικής εμβέλειας. 

22613-51123, 22610 34001
Μινύου 3 (Πέτρινα), Ορχομενός Τ.Κ. 32 300