Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2010.

Τι είναι τα Κέντρα Κοινότητας

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Σε ποιους απευθύνονται τα Κέντρα Κοινότητας

Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή 7 π.μ - 3 μ.μ.

img_divider

Παράρτημα Ρομά

Το Παράρτημα Ρομά, του Δήμου Ορχομενού το οποίο εποπτεύεται από το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου και παρέχει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Υποστήριξη των πολιτών - Υποδοχή - Ενημέρωση - Παροχή επιδομάτων
 • Πρόληψη & Προαγωγή Φροντίδας Υγείας - Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ)
 • Διενέργεια ατομικών συνεδριών υποστήριξης κοινωνικών & υγειονομικών προβλημάτων
 • Διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων σε ανηλίκους - ενηλίκους  (προγράμματα αγωγής υγείας, φιλαναγνωσίας κ.α)
 • Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές
 • Παροχή Υπηρεσιών που θα αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελούμενων.
 • Υπηρεσίες συγκέντρωσης και διανομής βασικών αγαθών σε συνεργασία και με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου.
 • Ανάπτυξη και αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς των πολιτών.
 • Διασυνδέει τα ωφελούμενα άτομα- πολίτες του Δήμου Ορχομενού με επιμέρους φορείς και υπηρεσίες (υπηρεσίες ΟΤΑ, δημόσιες υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις,οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

 

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού:  Δευτέρα με Παρασκευή,  08:00 – 14:00μμ.

Ποιες υπηρεσίες παρέχουν

Τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες:

 • πληροφόρησης και παραπομπής για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, π.χ. Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ή προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του απόρους).
 • συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή , προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.
Διεύθυνση
Μινύα 3 (Πέτρινα), 32300 Ορχομενός

Κανονισμός λειτουργίας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Κέντρο Κοινότητας

Παππά Μαρία (Ψυχολόγος)

Τηλέφωνο: 22610-34001

e-mail: mpappa@orchomenos.gr

 

Καρβούνη Παγώνα (Κοινωνική λειτουργός)

Τηλέφωνο: 22610 34970

email: pacar@orchomenos.gr

 

Γαλανάκου Ελένη (Βοηθητικό Προσωπικό-Διανομή Τροφίμων)

Τηλέφωνο:  22610-34970

e-mail: egalanakou@orchomenos.gr

 

 

 

 

Παράρτημα Ρομά

Ρήγα Ευσταθία (Κοινωνική λειτουργός)

Τηλέφωνο: 22610 35122

email: eriga@orchomenos.gr

 

Σέχου Ελόνα (Νοσηλεύτρια)

Τηλέφωνο: 22610 35122, 22613 51559

email: elsehou@orchomenos.gr

 

Μερτζάνη Ασημίνα (Διαμεσολαβητής)

Τηλέφωνο: 22610 35122

email: amertzani@orchomenos.gr