Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2010.

Τι είναι τα Κέντρα Κοινότητας

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την κοινωνική υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιασδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας ή επικράτειας.

Σε ποιους απευθύνονται τα Κέντρα Κοινότητας

Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα-Παρασκευή 7 π.μ - 3 μ.μ.

img_divider

Ποιες υπηρεσίες παρέχουν

Τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες:

  • πληροφόρησης και παραπομπής για προγράμματα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης (τοπικά, περιφερειακά, εθνικά, π.χ. Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ή προγράμματα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς του απόρους).
  • συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή , προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.
Διεύθυνση
Μινύα 3 (Πέτρινα), 32300 Ορχομενός

Κανονισμός λειτουργίας

Προσωπικό

Παππά Μαρία (Ψυχολόγος)

Τηλέφωνο: 22610-34001

e-mail: mpappa@orchomenos.gr

Γαλανάκου Ελένη (Βοηθητικό Προσωπικό-Διανομή Τροφίμων)

Τηλέφωνο:  22610-34970

e-mail: egalanakou@orchomenos.gr