Ο Ορχομενός την περίοδο της Φραγκοκρατίας

 

1204 Την κατάληψη της Βυζαντινής αυτοκρατορίας από τους Φράγκους το 1204 μ.χ.ακολουθεί και η κατάληψη του Ορχομενού από τον Ενετό Βονιφάτιο που καταλαμβάνει επίσης τη Βοιωτία, την Αττική και τη Μεγαρίδα. Από τη στιγμή αυτή υπάγεται στο Δουκάτο των Θηβών υπό τον Όθωνα Ντελαρός που είναι ταυτόχρονα δούκας των Θηβών και των Αθηνών.

1225 Τ0 1225 μ.χ η Βοιωτία, η Αττική και η Μεγαρίδα εισέρχονται στην κυριαρχία του Όθωνα Ντελαρός.

 

1263 Το 1.263 μ.Χ. βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Ιωάννη Α΄ Ντελαρός και του άρχοντα της Λιβαδειάς Γουλιέλμου Ντελαρός.

 

1280 Μεταξύ 1.280-1.287 μ.Χ. βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Γουλιέλμου Ντελαρός που είναι δούκας Αθηνών και Θηβών.

 

1287 Μεταξύ 1.287-1.308 μ.Χ. βρίσκεται υπό την κυριαρχία του Γουίδη Β΄ Ντελαρός που είναι δούκας των Αθηνών.

 

1309 Μεταξύ 1.309-1.311 μ.Χ.υπό την κυριαρχία του Βάλθερου ή Γουλθήρου Βριεννίου που είναι δούκας των Αθηνών.

 

1311 Στις 15 Μαρτίου του 1311 φτάνουν από τη Θεσσαλία οι Καταλανοί στη δεξιά όχθη του Κηφισσού, κάτω από τον αρχαίο Ορχομενό, στη θέση που σήμερα ονομάζεται Νταμάρια. Κάτω από την ακρόπολη του Ορχομενού έχει στρατοπεδεύσει ο δούκας των Αθηνών Βριέννιος. Η μάχη που ακολουθεί είναι τόσο φονική, ώστε κατά τον Μουντάνερ τη μέρα εκείνη σκοτώθηκαν 20.000 πεζοί, ο δούκας των Αθηνών Βάλθερος και όλοι οι Φράγκοι ιππότες εκτός από δύο. Η νίκη των Καταλανών είχε σαν συνέπεια να αλλάξει κηδεμονία η Βοιωτία. Ήδη την εποχή πριν τη μάχη, η επαρχία της Λιβαδειάς διάκειται περισσότερο φιλικά προς τους Καταλανούς και όχι προς τους Φράγκους γιατί οι τελευταίοι δεν είχαν συμπεριφερθει καλά.
Από το 1311 μ.Χ. λοιπόν οι Καταλανοί διαδέχονται τους Φράγκους στην κυριαρχία της Βοιωτίας και η περίοδος που ακολουθεί είναι περίοδος μεγάλων δεινών για την περιοχή.

1363 Το 1.363 μ.Χ. επέρχεται ρήξη μεταξύ των Καταλανών και ο Λόρια καλεί σε βοήθεια τους Τούρκους. Ο Μουράτ ο Β΄ εισβάλλει στην Αττική και Βοιωτία και φυσικά στον Ορχομενό. Ευτυχώς η παραμονή των Τούρκων υπήρξε σύντομη. Εκδιώχτηκαν τελικά το 1365.

 

1380 Το 1.380 μ.Χ. εισβάλλουν στη Λιβαδειά και σ' όλη την περιοχή οι Ναβαρραίοι (Καταλανοί τυχοδιώκτες), οι οποίοι εκδιώκονται από τον Ατζαϊόλη το 1381.

 

1381 Το 1.381 μ.Χ. ο βασιλιάς της Αραγωνίας Πέτρος ο Ε΄ , για να ενισχύσει τους πατριώτες του λόγω των μεγάλων απωλειών που είχαν υποστεί, φέρνει χιλιάδες Αλβανούς και τους εγκαθιστά στη Βοιωτία. Στον Ορχομενό όμως δεν εγκαταστάθηκαν ποτέ οριστικά.

 

1390 Το 1.390 μ.Χ. οι Τούρκοι με αρχηγό τον Εβρέν - μπέη εισβάλλουν και λεηλατούν τη Λιβαδειά και τον Ορχομενό καθώς και όλη τη Βοιωτία.

 

1394 Το 1.394 μ.Χ. η περιοχή της Λιβαδειάς και του Ορχομενού περιέρχεται στην κυριαρχία του Βογιατζήτ.

 

1402 Μεταξύ 1.402-1.435 μ.Χ. η Λιβαδειά, η Θήβα καθώς και ο Ορχομενός, είναι υπό την κυριαρχία του ενετού Δούκα της Αθήνας Αντωνίου Α΄ Ατζαγιόλη. Την περίοδο αυτή ολόκληρη η Βοιωτία ζει σε ηρεμία γιατί ο Αντώνιος άσκησε την εξουσία με σωφροσύνη και φιλανθρωπία και γι' αυτό έγινε δημοφιλής στο δουκάτο.