Ιερός ναός Αγίου Βασιλείου

Σημαντική μαρτυρία για τους Μέσους Βυζαντινούς χρόνους είναι ο ερειπωμένος ναός του Αγίου Βασιλείου κοντά στον κόμβο του Ακραιφνίου με την Εθνική οδό. Ο ναός σώζεται σε ύψος περίπου ενός μέτρου και διαγράφεται ολόκληρη η κάτοψή του. Ανήκει στον τύπο του τρίκογχου τρουλαίου και σε συνδυασμό της τοιχοποιίας και τα μέλη του τέμπλου επιτρέπει μία χρονολόγηση στον 10-11ο αι. ή και λίγο νωρίτερα.

Αργότερα προστέθηκε στη δυτική πλευρά στενός νάρθηκας. Γύρω από το ναό ανασκάφηκαν ένας εκτεταμένος οικισμός Βυζαντινών χρόνων και τάφοι από την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Στην τοιχοδομή του και στον περιβάλλοντα χώρο υπάρχει πλήθος αρχαίων μελών που προφανώς προέρχονται από την αρχαία πόλη της Ακραιφνίας που σήμερα διακρίνονται ελάχιστα λείψανα.

Είναι εύκολα επισκέψιμος μιας και βρίσκεται δίπλα στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας δεξιά πριν την είσοδο στο σύγχρονο οικισμό του Ακραιφνίου.