ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνοFaxEmailΘέση
Αυτοτελές τμήμα υποστήριξης Δημάρχου και Πολιτικών Οργάνων
Γκούρα-Μέττα Ιωάννα22613-5111922610-32032imetta@orchomenos.grΠροϊσταμένη
Τζαμτζή Ελένη22613-5112022610-32032etzamtzi@orchomenos.grΓραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Αυτοτελές τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Πάνου Ιωάννα22613-5101422610-32015ipanou@orchomenos.grΠροϊσταμένη
Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού
Γκούρα-Μέττα Ιωάννα22613-5111922610-32032imetta@orchomenos.grΠροϊσταμένη
Αυτοτελές τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
Ρουσέτης Βασίλειος22613-51129vrousetis@orchomenos.grΠροϊστάμενος