Και στην γλυπτική "Οι Τρεις Χάριτες" υπήρξαν αγαπημένο θέμα των καλλιτεχνών από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα. Παραθέτουμε φωτογραφίες μερικών γλυπτών με πληροφορίες για τον γλύπτη, χρονολογία δημιουργίας και το που βρίσκεται σήμερα: