Οι Τρεις Χάριτες υπήρξαν ένα από τα πιο προσφιλή θέματα της ζωγραφικής. Είτε μόνες τους είτε σαν συνοδεία θεοτήτων υπάρχουν εκατοντάδες απεικονίσεις τους. Παραθέτουμε ένα μικρό δείγμα με χρονολογική σειρά και πληροφορίες για τον ζωγράφο, το έτος δημιουργίας και το που βρίσκεται σήμερα: