Υπηρεσίες

Αστυνομικό Τμήμα Ορχομενού: 22610-32311
Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς: 22610-84100
ΕΛ.ΤΑ. Ορχομενού: 22610-32428
Περιφερειακό Ιατρείο Ορχομενού: 22610-32555
Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιβαδειάς: 22610-28555

Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς Ορχομενού: 22610-39260

Παιδικοί Σταθμοί

Ακραιφνίου: 22680-31569
Ορχομενού: 22610-32588

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου: 22610-97597
Νηπιαγωγείο Ακραιφνίου: 22680-31777
Νηπιαγωγείο Διονύσου: 22610-32925
Νηπιαγωγείο Κάστρου: 22680-41260
Νηπιαγωγείο Κόκκινου: 22680-71206
Νηπιαγωγείο Ορχομενού (ολοήμερο): 22610-32783
Νηπιαγωγείο Παύλου: 22610-91220

1ο Δημοτικό Σχολείο Ορχομενού:22610-32554
2ο Δημοτικό Σχολείο Ορχομενού: 22610-32305
Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου: 22610-97220
Δημοτικό Σχολείο Ακραιφνίου: 22680-31294
Δημοτικό Σχολείο Διονύσου: 22610-32273
Δημοτικό Σχολείο Κάστρου: 22680-41259
Δημοτικό Σχολείο Κόκκινου: 22680-71436
Δημοτικό Σχολείο Παύλου: 22610-91220

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

1ο Γυμνάσιο Ορχομενού: 22610-32411
2ο Γυμνάσιο Ορχομενού: 22610-34192
Γυμνάσιο Ακραιφνίου με Λυκειακές τάξεις: 22680-31460

Γενικό Λύκειο Ορχομενού: 22610-32747