Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου Ορχομενού, ο πολίτης μπορεί να πληροφορηθεί για  τα ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης και να προωθήσει προς διεκπεραίωση υποθέσεις που σχετίζονται όχι μόνο με το Δήμο, αλλά και με διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου. Έτσι αποφεύγει χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και περιορίζει τις μετακινήσεις του σε ένα μόνο σημείο.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:  22610-32315
Διεύθυνση:  Πεσόντων Μαχητών 8, 323 00 Ορχομενός

   

img_divider

Υπηρεσίες που παρέχονται μέσω ΚΕΠ

  • Παροχή πληροφοριών για ζητήματα της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Χορήγηση υπεύθυνων δηλώσεων και εξουσιοδοτήσεων.
  • Θεώρηση γνησίου υπογραφής και επικύρωση αντιγράφων.
  • Έκδοση παραβόλων.
  • Φυσική ταυτοποίηση πολιτών για την εγγραφή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εθνικής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (http://www.ermis.gov.gr).
  • Απόδοση ΑΜΚΑ.
  • Υποβολή αιτημάτων για διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών.

Επικοινωνία

Μερτζάνη Μαρία

Τηλέφωνο: 22610-32315

ΦΑΞ:  22610-34217

e-mail: mmertzani@orchomenos.gr

 

Οικονόμου Παναγιώτα

Τηλέφωνο: 22613-51013

ΦΑΞ:  22610-32115

e-mail: d.orhomenou@kep.gov.gr

 

Τσάπρα Χριστίνα

           Τηλέφωνο: 22613-51012

           ΦΑΞ:  22610-32115

           e-mail: ctsapra@orchomenos.gr