Το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας που έχει στόχο την παροχή οργανωμένης και συστηματικής κατ’ οίκον Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας από επιστημονικό προσωπικό.  Το πρόγραμμα απευθύνεται άτομα της τρίτης ηλικίας καθώς και άτομα με κινητικά ή άλλα ειδικά προβλήματα (ΑμεΑ) που αντιμετωπίζουν δυσκολίες αυτοεξυπηρέτησης, έχουν ελλιπές υποστηρικτικό περιβάλλον και χαμηλά οικονομικά εισοδήματα.

Σκοπός του προγράμματος είναι να υποβοηθήσει τα άτομα αυτά έτσι ώστε να παραμείνουν στο φυσικό τους περιβάλλον και να αποφευχθεί η ιδρυματική φροντίδα, διασφαλίζοντάς τους όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό αυτονομίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 

img_divider

Προσωπικό

Το πρόγραμμα στελεχώνεται από καταρτισμένα στελέχη και επιστήμονες:

Παπανικολάου Κωνσταντίνα, Κοινωνική Λειτουργός
Φεργαδιώτη Κωνσταντίνα, Βοηθός Νοσηλεύτρια
Καβρούζου Ειρήνη, Οικογενειακή Βοηθός

Επικοινωνία

Τηλέφωνο:  22610-33637, 22610-35106

Διεύθυνση:  Μινύου 3 (Πέτρινα), 323 00 Ορχομενός

Email: boitheiastospiti@orchomenos.gr