ΤΟ Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Ορχομενού είναι χωρητικότητας 120 θέσεων και διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό για οπτικοακουστικές παρουσιάσεις.

  Μινύου 3 (πέτρινα), 323 00 Ορχομενός

img_divider