Αποφάσεις της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 6-7-2021.


Print Friendly, PDF & Email