ΟνοματεπώνυμοΤηλέφωνοEmailΘέση
Σταματάκη Λεμονιά22613-51114lstamataki@orchomenos.grΔιευθύντρια
Τμήμα Μελέτης-Επίβλεψης Έργων, Συγκοινωνιών & Πολεοδομίας
Σταματάκη Λεμονιά22613-51114lstamataki@orchomenos.grΠροϊσταμένη
Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού, Ύδρευσης, Άρδευσης, Αποχέτευσης
& Κίνησης Οχημάτων
Στάμου Γιώργος22613-51115gstamou@orchomenos.grΠροϊστάμενος
Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πολιτικής Προστασίας
Τζουβελέκης Δημήτρης22613-51113dtzouvelekis@orchomenos.grΠροϊστάμενος
Ηλιόπουλος Γρηγόρης22613-51116giliopoulos@orchomenos.grΥπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσίας