30 Σεπ 2022

Δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ στον Ορχομενό την 5.10.2022

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες της Τ.Κ. Ορχομενού ότι κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει δωρεάν rapid test την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022 ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

  • ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ                   09:00 – 15:00          ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

30 Σεπ 2022

Δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ σε Ακραίφνιο, Κάστρο την 3.10.2022

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες των Τ.Κ. Ακραιφνίου και Κάστρου ότι κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει δωρεάν rapid test τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 ως εξής:

ΔΕΥΤΕΡΑ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

  • ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ         09:00 – 11:30          ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
  • ΚΑΣΤΡΟ               12:15 – 15:00          ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

30 Σεπ 2022

Διακοπή νερού στον Ορχομενό τη Δευτέρα 3.10.2022

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες της Τ.Κ. Ορχομενού ότι θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 μεταξύ 09:00 – 11:00 το πρωί λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης.

Υπηρεσία Ύδρευσης

Δήμος Ορχομενού


30 Σεπ 2022

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Ε.Ε. Ορχομενού την 3.10.2022

Η Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική συνεδρίαση που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου και ώρα 08.30 το πρωί, με θέματα της ημερήσιας διάταξης:


30 Σεπ 2022

Πρόσκληση Συνεδρίασης Ο.Ε. του Δήμου Ορχομενού την 4.10.2022

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της σε τακτική, δια ζώσης,  συνεδρίαση την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


28 Σεπ 2022

Αφιέρωμα στις Χαμένες Πατρίδες από το Δήμο Ορχομενού

Ο Δήμος Ορχομενού με αφορμή στη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική καταστροφή, στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων Χαριτήσια 2022, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και τον ΟΠΑΣΤΕ, διοργάνωσε εκδήλωση αφιερωμένη στις χαμένες πατρίδες.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στον προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Ευαγγελιστή Λουκά και περιελάμβανε νοσταλγικές μουσικές και χορούς της παράδοσης των Ελλήνων της Μικράς Ασίας που με το ήθος και τον πολιτισμό τους μπόλιασαν την πολιτισμική ταυτότητα της Ελλάδας.

Το αφιέρωμα περιελάμβανε τραγούδια καθώς και παραδοσιακούς χορούς που απέδωσαν τμήματα των συλλόγων του Δήμου Ορχομενού.

Συμμετείχαν οι:

Χορωδία του συλλόγου
” Καλλιτεχνική Πορεία “

· Εκπολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Κάστρου,

· Επιμορφωτικός Σύλλογος Διονύσου,

· Λαογραφικός Όμιλος Ορχομενού,

· Μορφωτικός Πολιτιστικός και περιβαλλοντικός σύλλογος «Οι Ακραφνείς»,

· Σύλλογος «Άσκηση Ψυχαγωγία, Υγεία» Ορχομενού,

· Τμήμα Παράδοσης και Χορού Αγίου Δημητρίου

Η δήμαρχος Ορχομενού δήλωσε:

Χορέψαμε στα μονοπάτια της Μικράς Ασίας και ταξιδέψαμε στην ιστορία. Ενωθήκαμε κάτω από τις μουσικές που 100 χρόνια τώρα μεγαλώνουν τις γενιές των Ελλήνων. Οι χαμένες πατρίδες μας ενώνουν και μας κάνουν πιο δυνατούς στην κοινή μας πορεία. Ο Δήμος Ορχομενού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας απέδειξε και στη σημερινή εκδήλωση, ότι φάροι πολιτισμού αποτελούν οι σύλλογοί του.
Ευχαριστούμε επίσης τον ιερέα του Ι.Ν Ευαγγελιστή Λουκά για την απλόχερη φιλοξενία.


26 Σεπ 2022

Ηλεκ. Διαγωνισμός: Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο Δήμο Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο «Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για τον Δήμο».

Εκτιμώμενη αξία: 260.000,00 € προ Φ.Π.Α. (24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 21/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης).


26 Σεπ 2022

Ηλεκ. Διαγωνισμός: Δράσεις – Ενέργειες και εφαρμογή Ευφυών Τεχνολογιών

Η Δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια με τίτλο:  «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ».

Εκτιμώμενη αξία: 901.477,50 € προ Φ.Π.Α. (24%)

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 17/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, την 21/10/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. (Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης).


23 Σεπ 2022

Δήμος Ορχομενού: Πίνακες Αποτελεσμάτων ΣΟΧ1/2022

Ο Δήμος Ορχομενού ανακοινώνει τους πίνακες αποτελεσμάτων για την προκήρυξη θέσεων εργασίας στη ΣΟΧ1/2022.


22 Σεπ 2022

Δωρεάν rapid test από τον ΕΟΔΥ σε Παύλο, Λούτσι την 2.10.2022

Ο Δήμος Ορχομενού ενημερώνει τους δημότες των Τ.Κ. Παύλου και Λουτσίου ότι κλιμάκιο του ΕΟΔΥ θα πραγματοποιήσει δωρεάν rapid test την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022 ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

  • ΠΑΥΛΟ                  09:00 – 11:30          ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΥΛΟΥ
  • ΛΟΥΤΣΙ                 11:45 – 15:00          ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ