Αποφάσεις της 9ης συνεδρίασης του 2023 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 18-7-2023.

9η Συνεδριαση Οικονομικής Επιτροπής

Print Friendly, PDF & Email