Αποφάσεις της 17ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 29-6-2022.


Print Friendly, PDF & Email