Αποφάσεις της 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 13-7-2022.


Print Friendly, PDF & Email