Αποφάσεις της 21ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 09-8-2022.


Print Friendly, PDF & Email