Αποφάσεις της 2ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ορχομενού που πραγματοποιήθηκε την 14-2-2023.

2η Συνεδρίαση Ο.Ε. 14-2-2023

Print Friendly, PDF & Email