Βράβευση από το Δήμο Ορχομενού των επιτυχόντων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έτους 2018.