Ο Δήμος Ορχομενού ενόψει της επαναλειτουργίας της εστίασης στις 3 Μαΐου 2021 και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την τήρηση των μέτρων ασφαλείας του υγειονομικού πρωτοκόλλου, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, συνοδευόμενη με πρόχειρο σκαρίφημα του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου και του αιτούμενου.

Σκοπός της ενέργειας αυτής αποτελεί η χορήγηση επιπλέον κοινόχρηστου χώρου, εφόσον μετά την εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου πληρούνται οι όροι της ισχύουσας νομοθεσίας.