Οι εργασίες κατασκευής της παιδικής χαράς στην πλατεία Ηρώων του Ορχομενού ξεκινούν την ερχόμενη Πέμπτη 30/4/20.

Παρακαλούνται οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που δραστηριοποιούνται γύρω από την παιδική χαρά να απομακρύνουν τυχόν εξοπλισμό τους από την περιοχή, έτσι ώστε να ξεκινήσουν, απρόσκοπτα, οι εργασίες.