Έργο παρακαταθήκη για το δήμο Ορχομενού χαρακτήρισε ηΔήμαρχος Βούλα Καράλη το έργο «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων.

Ένα έργο εξειδικευμένων δράσεων – ενεργειών για την Πολιτική Προστασία– Ενίσχυση της προστασίας του Δήμου.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας που τίθεται σε εφαρμογή είναι πρωτοπόρο καθώς περιλαμβάνει και προτείνει λύσεις στο επίπεδο της πρόληψης για όλα τα φυσικά φαινόμενα, πυρκαγιές, πλημμυρικά φαινόμενα, σεισμούς καθώς και συστήματα προσομοίωσης εκκένωσης πληθυσμού.

Το έργο παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στην αίθουσα του ΔΣ Ορχομενού από τους αναδόχους του έργου το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Το συντονισμό παρουσίασης ανέλαβε ο πρόεδρος του ΔΣ Γιάννης Τσιάμης ενώ τις δυνατότητες που παρέχει το Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας στους δημότες του Δήμου Ορχομενού ανέλυσαν, ο εκπρόσωπος της Cosmote Διονύσης Μαντάς, ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας satways Αντώνης Κωσταρίδης, ο Δημήτρης Διαγουρτάς, γεωφυσικός της εταιρείας satways για τις λύσεις που παρέχει το ολοκληρωμένο σύστημα για σεισμό και πλημμύρα, ο Δημήτρη ςΒαμβάτσικας, αναπληρωτής καθηγητής της σχολής πολιτικών μηχανικών του ΕΜΠ, για την μελέτη και αποτύπωση της σεισμικής τρωτότητας των κτιρίων του δήμου, ο Γιώργος Ευτυχίδης, δασολόγος της εταιρείας satways, για την πυρανίχνευση πυρκαγιάς και ο Λάζαρος Φιλλιπίδης, καθηγητής του πανεπιστημίου Greenwich, για τα εργαλεία εκκένωσης πληθυσμού – περιοχών.

Το προτεινόμενο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο θα βοηθά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης επιχειρησιακής εικόνας, τη συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, κ.α.), ανθρωπογενών καταστροφών και ατυχημάτων.

Η ολοκληρωμένη λύση περιλαμβάνει ένα Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσης διασυνδεδεμένο με εξειδικευμένα συστήματα και αισθητήρες για διαχείριση κατάστασης (Situation Management) σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, σεισμού, πλημμύρας, πανδημίας κ.ο.κ..

Το σύστημα θα αποτελείται από λογισμικό και υλικό και θα αξιοποιεί την απαιτούμενη ψηφιακή πληροφορία με στόχο την αναβάθμιση της Επίγνωσης Κατάστασης και Επιχειρησιακής Ετοιμότητας του Φορέα όσον αφορά τις ενέργειες της πρόληψης και αντιμετώπισης ενώ παράλληλα θα παρέχει τη δυνατότητα αμφίδρομης ψηφιακής επικοινωνίας (διαλειτουργικότητα) με αντίστοιχα συστήματα άλλων εμπλεκόμενων Φορέων, όπως το Σύστημα Διαχείρισης Συμβάντων του Πυροσβεστικού Σώματος, ή άλλων Φορέων που θα αναπτυχθούν στο μέλλον, μέσω της υποστήριξης διεπαφών βασισμένων σε διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τους αναδόχους του έργου στις δυνατότητες που παρέχει στο δήμο το Ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας μέσω των προσομοιώσεων καθώς δύναται ο Δήμος μέσω των ενδεδειγμένων έργων είτε πυροπροστασίας, είτε αντιπλημμυρικών, είτε αντισεισμικών να θωρακίσει περαιτέρω της ασφάλεια των δημοτών.

Οι δράσεις που υλοποιούνται στο  Ολοκληρωμένο ΠληροφοριακόΣύστημα  Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων (ΟΠΣΠΠ-ΣΔΚ)παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα:

Από το συγκεκριμένο έργο ωφελούνται άμεσα οι πολίτες αλλά και ο ίδιος ο Δήμος, αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες του θα μπορούν να έχουν αποδοτικότερη ανταπόκριση σε καταστάσεις σοβαρών συμβάντων και κρίσεων όπου ζητείται η συνδρομή του Δήμου Ορχομενού. Συγκεκριμένα, τα οφέλη από τη χρήση του προτεινόμενου Συστήματος είναι:

  • Ο καλύτερος σχεδιασμός για την προετοιμασία και η ετοιμότητα του Δήμου για την προστασία των ευαίσθητων περιοχών.
  • Η συνεχής δομημένη ψηφιακή καταγραφή και ανανέωση γεωγραφικών πληροφοριών και μέσων πολιτικής προστασίας.
  • Η συνεχής παρακολούθηση των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών με αισθητήρες και αλγορίθμους επεξεργασίας δεδομένων.
  • Η άμεση εικόνα πιθανών ζημιών σε κτίρια και υποδομές έπειτα από σημαντικό σεισμικό γεγονός και την κατά συνέπεια την άμεση προτεραιοποίηση της απόκρισης στις πληγείσες περιοχές.
  • Η αποστολή εικόνας πεδίου στο γραφείο πολιτικής προστασίας τουΔήμου, μέσω ειδικής εφαρμογής σε smartphone για διαμόρφωση καλύτερης επιχειρησιακής εικόνας, δίνοντας ταυτόχρονα δυνατότητα εμπλοκής εκτός από το προσωπικό του Δήμουκαι σε εθελοντικές ομάδες
  • Η άμεση απόκριση βάσει τυποποιημένων διαδικασιών σε περιπτώσεις καταστροφικών συμβάντων.
  • Ευκολότερη ενημέρωση και εμπλοκή των εθελοντικών ομάδων σε περίπτωση που χρειάζεται η συνδρομή τους.
  • Ο αποτελεσματικότερος συντονισμός του Δήμου με τους άλλους φορείς Πολιτικής Προστασίας τόσο κατά την πρόληψη όσο και κατά την αντιμετώπιση των κρίσεων.

Print Friendly, PDF & Email