Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενέκρινε με την αρ. Απόφασης 230.4.1/2022, την πρόταση του Δήμου Ορχομενού για την ένταξη του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Ακραιφνίου» προϋπολογισμού 461.008,52 €, στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου αφορά σε Δήμους που έχουν τουλάχιστον έναν οικισμό με πληθυσμό άνω των 5.000 κατοίκων βάσει της τελευταίας απογραφής και προωθεί έργα με κύριο στόχο τη συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού, την αντιμετώπιση της αυθαιρεσίας και της παρανομίας στο οικιστικό περιβάλλον, την αισθητική, λειτουργική, περιβαλλοντική, βιοκλιματική αναβάθμιση των πόλεων, την προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου.

Η έγκριση της ολοκληρωμένης πρότασης και των συμπληρωματικών στοιχείων που προβλέπονται βάση του οδηγού ένταξης του έργου στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πράσινου Ταμείου, πιστοποιεί την ετοιμότητα και την ορθή προετοιμασία του δήμου για την ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος της τοπικής κοινωνίας της Δημοτικής Ενότητας Ακραιφνίου.

Με αφορμή στην έγκριση του έργου από το ΔΣ του Πράσινου Ταμείου η δήμαρχος Ορχομενού Βούλα Καράλη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Για μας η προσπάθεια αναβάθμισης της καθημερινότητας των δημοτών μας είναι διαρκής.

Η έγκριση του έργου διαμόρφωσης της πλατείας στο Ακραίφνιο πέρα από τυπικό αποτελεί και ουσιαστικό βήμα ενίσχυσης της συνοχής μεταξύ της έδρας του δήμου και των Δημοτικών και τοπικών ενοτήτων που τον απαρτίζουν καθώς η πλατεία, αποτελεί τόπο διεξαγωγής της δημόσιας ζωής».


Print Friendly, PDF & Email