Με εξώδικη επιστολή διαμαρτυρία η Δήμαρχος Ορχομενού Βούλα Καράλη καλεί την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Ελληνικά Ταχυδρομεία, εντός τριών ημερών να αποκαταστήσει το πρόβλημα της διανομής των λογαριασμών ύδρευσης και άρδευσης στους δημότες και να αποζημιώσει το δήμο, με το ύψος των βεβαιωμένων ανταποδοτικών οφειλών που δεν εισέπραξε ποτέ, ποσό που αγγίζει τις 627.206 ευρώ, λόγω των λαθών και των παραλείψεων των ΕΛΤΑ.

Παρανόμως, οι λογαριασμοί δεν διανέμονται στους παραλήπτες δημότες είτε φτάνουν με μεγάλη καθυστέρηση με ότι αυτό συνεπάγεται και για τον πολίτη και για τον Δήμο που στερείται πολύτιμους πόρους προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανταποδοτικές υπηρεσίες στον κρίσιμο τομέα της ύδρευσης.

Η δήμαρχος Ορχομενού Βούλα Καράλη απειλεί με προσφυγή στη δικαιοσύνη και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα του δήμου και των δημοτών της.

Σας παραθέτουμε την εξώδικη επιστολή δήλωση διαμαρτυρία:

Ενώπιον παντός αρμοδίου Δικαστηρίου και κάθε Αρχής

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

Του ΝΠΔΔ ΟΤΑ με την επωνυμία «Δήμος Ορχομενού», όπως νόμιμα εκπροσωπείται από την κα Δήμαρχο Παρασκευή Καράλη.

 

ΠΡΟΣ

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.» που εδρεύει στην Αθήνα (Απελλού 1, ΤΚ 101 88) και εκπροσωπείται νόμιμα διά του τοπικού γραφείου εξυπηρέτησης Ορχομενού (Πεσόντων Μαχητών 1, ΤΚ 323 00)

Ορχομενός, 13-1-2022

 

Όπως γνωρίζετε, καθώς σας έχουμε επανειλημμένως ενημερώσει και οχλήσει σχετικά, οι υπηρεσίες του Δήμου μας διαπίστωσαν, στο πλαίσιο διανομής εκ μέρους σας, λογαριασμών ύδρευσης και αποχέτευσης, πλήθος λαθών και παραλείψεων.

Ειδικότερα, διαπιστώσαμε υπέρμετρη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διανομή καθώς και πως, παρά το γεγονός αναγραφής πλήρους και ακριβούς διεύθυνσης των παραληπτών, οι φάκελοι ουδέποτε διανεμήθηκαν στους καταναλωτές.

Οι παραπάνω παράνομες εκ μέρους σας πράξεις και παραλείψεις,  έχουν  ως αποτέλεσμα όχι μόνο την μη έγκαιρη αλλά και τη μη εξόφληση των λογαριασμών εκ μέρους των καταναλωτών και τη συνακόλουθη δυσχέρεια των εσωτερικών διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης δημοτικών εισόδων καθώς και την υπέρμετρη ζημία του Δήμου.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε πως εξαιτίας των ανωτέρω πράξεων και παραλείψεών σας, ο Δήμος μας υπέστη και συνεχίζει να υφίσταται ζημία που ανέρχεται σε 627.206 ευρώ.

Επειδή η παρούσα αποτελεί την τελευταία εξώδικη όχλησή μας προς εσάς.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας

 

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΩΣ για τις ανωτέρω κακόπιστες και αδικαιολόγητες πράξεις και παραλείψεις σας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ  όπως προβείτε εντός τριών (3) ημερών από την επίδοση της παρούσας σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την αποκατάσταση του προβλήματος και την αποζημίωση του Δήμου.

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ  ότι επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας δια της δικαστικής οδού, εάν δεν πράξετε το ζητούμενο και ιδίως της αποζημίωσης μας για κάθε  ζημία που η συμπεριφορά των οργάνων σας  προκάλεσε και προκαλεί στο Δήμο μας, και την ενημέρωση της Εισαγγελίας  Πρωτοδικών Λαμίας  και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

 

Η εξωδίκως δηλούσα

Η Δήμαρχος Ορχομενού

Παρασκευή Καράλη


Print Friendly, PDF & Email