Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Δήμου Ορχομενού από 1/1/2019 έως 31/3/2019.