Τα αληθινά στοιχεία για την εισπραξιμότητα των τελών ύδρευσης.