Υπογράφηκε μεταξύ της δημάρχου Ορχομενού Βούλας Καράλη και του αναδόχου, το έργο:
Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου της τοπικής κοινότητας Αγίου Δημητρίου”.
Το έργο εντάσσεται στον γενικότερο σχεδιασμό και προγραμματισμό έργων της δημοτικής αρχής που στοχεύουν στη σταδιακή  βελτίωση των αθλητικών υποδομών σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα του δήμου.
Αφορά στην βελτίωση  του γηπέδου ποδοσφαίρου καθώς και συνοδών έργων.
Στην ίδια  πρόσκληση του ΦΙΛΌΔΗΜΟΣ ΙΙ εντάσσονται και τα αποδυτήρια που πρόσφατα εγκαταστάθηκαν στο χώρο του γηπέδου.
Το έργο που είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ έχει προϋπολογισμό 426.496,94 ευρώ και αναμένεται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα.

“Η αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του γηπέδου του Αγίου Δημητρίου μέσα από το έργο που δρομολογούμε, ελπίζουμε να μετατρέψει το χώρο σε πόλο έλξης για  αθλητικές δραστηριότητες  για  όλες τις ηλικίες της κοινότητας”

τόνισε η δήμαρχος Ορχομενού με αφορμή στην υπογραφή της σύμβασης.