04 Ιαν 2019

Ανάθεση έργου “Βελτίωση πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας στην αναδασμωτέα περιοχή του Δήμου Ορχομενού”

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Βελτίωση πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας στην αναδασμωτέα περιοχή του Δήμου Ορχομενού”. Διαβάστε Περισσότερα