1η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Απόφαση 001

Περί έγκρισης του τεχνικού προγράμματος προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019.
Διαβάστε Περισσότερα