04 Ιαν 2019

Ανάθεση έργου “Βελτίωση πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας στην αναδασμωτέα περιοχή του Δήμου Ορχομενού”

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου “Βελτίωση πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας στην αναδασμωτέα περιοχή του Δήμου Ορχομενού”. Διαβάστε Περισσότερα

03 Ιαν 2019

Έγκριση της 26/3.1.2019 τεχνικής έκθεσης για την υπηρεσία “Μίσθωση μηχανήματος για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας (χιονοπτώσεις) του Δήμου Ορχομενού”

Απόφαση 001/2019

Έγκριση της 26/3.1.2019 τεχνικής έκθεσης για την υπηρεσία “Μίσθωση μηχανήματος για τις ανάγκες Πολιτικής Προστασίας (χιονοπτώσεις) του Δήμου Ορχομενού”. Διαβάστε Περισσότερα