Ενημέρωση και προφύλαξη από τα κουνούπια

Έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας–Στερεάς Ελλάδας για ενημέρωση και προφύλαξη των πολιτών από τα κουνούπια.

Διαβάστε Περισσότερα