Υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών

Ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή  θα βεβαιωθούν στα πλαίσια του “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ Ν βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου Διαβάστε Περισσότερα