Οδηγίες για το πρόγραμμα “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”

Οδηγίες προς τους ωφελούμενους του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. “ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ”. Διαβάστε Περισσότερα