Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους Κοινοτήτων του Δήμου Ορχομενού

Η Δήμαρχος Ορχομενού παρέχει εξουσιοδότηση υπογραφής στους προέδρους συμβουλίων Κοινοτήτων του Δήμου Ορχομενού Διαβάστε Περισσότερα