12 Σεπ 2019

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ 2019

Γνωστοποίηση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής για το έτος 2019. Δελτίο τύπου το οποίο αναφέρεται στην υποβολή των δηλώσεων συγκομιδής αμπελουργικών εκτάσεων της περιόδου 2019-2020

12 Σεπ 2019

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                Ορχομενός  11/09/2019

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                                                                                                          Αρίθ. Πρωτ. 7130

 

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Παρακαλούνται οι οφειλέτες του Δήμου μας να φροντίσουν για την εξόφληση ή την υπαγωγή σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους έως την 16.09.2019 που λήγει η ρύθμιση του Ν. 4611/2019 (έως 100 δόσεις).

 

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας:

α/ Δ.Ε. Ορχομενού,  κ. Κ. Τσιλομήτρος τηλ. 22613 51122

β/ Δ.Ε. Ακραιφνίας,  κ. Δ. Νίκας τηλ. 22683 50107,  22680 31214.

 

 

Η Δήμαρχος

                             Παρασκευή Π. Καράλη

11 Σεπ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχομενός 5 Σεπτεμβρίου 2019
Αριθ. Πρωτ. 6964
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού, σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 13η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρου 89 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ενημέρωση για θέματα νομοθεσίας – Καθήκοντα και υποχρεώσεις Τοπικών Συμβουλίων.
2. Περί ορισμού αναπληρωτή του Προέδρου του Συμβουλίου της Κοινότητας Ορχομενού.
3. Συνοπτική παρουσίαση στόχων και προγράμματος δράσεων του Συμβουλίου
4. Περί λειτουργίας ετήσιας εμποροπανήγυρης Ορχομενού
5. Κατάθεση προτάσεων Συμβούλων, πέραν εκείνων του 3ου θέματος.
Συζήτηση για οποιοδήποτε άλλο θέμα τεθεί .
Ο Πρόεδρος

ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

1. ΖΟΥΡΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΤΣΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΑΠΟΓΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
4. ΚΑΛΑΜΠΟΚΑΣ ΛΟΥΚΑΣ
5. ΒΟΥΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΝΤΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ