Παράταση υποβολής προτάσεων 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER

Ως τις 18/10/2019 και ώρα 15:00 παρατείνεται η υποβολής προτάσεων της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Ιδιωτικών Έργων CLLD-LEADER. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τα γραφεία ή την ιστοσελίδα της εταιρείας www.elikonas.grΔιαβάστε Περισσότερα