Συνοπτικός Διαγωνισμός Προμήθειας

Η δήμαρχος Ορχομενού προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας που θα διεξαχθεί στο δήμο Ορχομενού στις 22-10-2019 και ώρα 10:00 πμ.