26 Νοέ 2019

Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Προσκαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Παρασκευή  29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.,  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σε συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

26 Νοέ 2019

Πρόσκληση Κατεπείγουσας Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Προσκαλούνται τα μέλη της οικονομικής επιτροπής να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ,  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, σε κατεπείγουσα συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη  αποφάσεως επί θέματος της ημερήσιας διάταξης.