Ανακοίνωση Πορισμάτων ΠΛΗΜΜΥΡΑ 2019

Ανακοινώνεται οτι ο ΕΛΓΑ απέστειλε, σήμερα (29-11-2019),  την  Κατάσταση  με τα πορίσματα εκτίμησης των ζημιών από τα ζημιογόνα αίτια:

  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ  12-01-2019  Αγ. Σπυρίδωνα
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ  25-01-2019   Αγ. Σπυρίδωνα
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ  25-01-2019   Καρυάς
  • ΠΛΗΜΜΥΡΑ  05-02-2019   Καρυάς

Τα  πορίσματα αυτά είναι στη διάθεση  των ενδιαφερομένων παραγωγών για δέκα  ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι και την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός μπορεί να πληροφορηθεί τα πορίσματα και όποιος διαφωνεί με αυτά μπορεί να υποβάλλει αίτηση επανεκτίμησης για το πόρισμα  μέσα στην παραπάνω προθεσμία των 10 ημερολογιακών ημερών

                                     Η  Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ Ορχομενού

Ιωάννα  Πάνου