02 Δεκ 2019

Πρόσκληση 19ης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου του έτους 2019

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του δήμου Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του ΔΣ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 3 Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα Τρίτη και ώρα 7.30 μ.μ.

02 Δεκ 2019

Πρόσκληση Συνεδριάσεως Συμβουλίου Κοινότητας Παύλου

Ο Πρόεδρος της κοινότητας Παύλου προσκαλεί του τοπικούς συμβούλους σε συνεδρίαση που θα γίνει στο κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Παύλου στις 04 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα   6:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.