16 Δεκ 2019

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Συμβουλίου Κοινότητας Ορχομενού

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 20.00 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.