Πρόσκληση Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (26η/2019)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προσκαλεί τα μέλη της να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Επιτροπής σε  συνεδρίαση για συζήτηση και λήψη  αποφάσεων επί θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.